Layilo Lyrics – Chowraastha

Layilo Lyrics is the latest song by Chowraastha. The latest Telugu song from Chowraastha by Sunny Austin, Ram Miryala and Chinna Swami.

Layilo Song Lyrics – Chowraastha

Oggesi Ponade.. Nannu Oggesi Ponaade..
Ottesukunnaadhe.. Naa Setha Ottesukunnaadhe..
Nannu Soododdhani, Maatalaadoddhani..
Sandhya Poddullona Maata Saiga Seyoddani…

Ottesukunnaadhe.. Naa Setha Ottesukunnaadhe..
Laayilo.. Lallayi Laayilo.. Laayilo.. Lallayi Laayilo…

Etesi Annaadhe Raama! Etesi Annaadhe..
Atettagantaadhe Raama! Elagellipothaadhe…

Sinadhaani Chelli Peru Sittee Raani.. Sittee Raani.. Sittee Raani..

Sinadhaani Chelli Peru Sittee Raani..
Saradhaaga Dhaani Bugga Gillaanani…

Oggesi Ponade.. Nannu Oggesi Ponaade..
Laayilo.. Lallayi Laayilo.. Laayilo.. Lallayi Laayilo…

Sannajaaji Laanti Nadumu Oopukuntaane..
Matthugunde Maatalenno Sebuthuntaade…

Aa.. Sannajaaji Laanti Nadumu Oopukuntaane..
Matthugunde Maatalenno Sebuthuntaade…

Kongusaatu Nadumuloki Thoni Soothunte..
Navvukuntu Bhoothulevo Thittukuntaade…

Laayilo.. Lallayi Laayilo.. Laayilo.. Lallayi Laayilo…

Lagetthukosthaadi Raama! Laggamettamantaadi..
Lallaayi Paatalaaga Ninnu Allesukuntaadi…

Lagetthukosthaadi Raama! Laggamettamantaadi..
Lallaayi Paatalaaga Ninnu Allesukuntaadi…

Ae.. Ae.. Laayilo.. Lallayi Laayilo..
Laayilo.. Lallayi Laayilo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *